anders | inburgering

  • Frans: Woorden Frans

    Frans: Woorden Frans

    Het belangrijkste doel van het programma Woorden Frans is het aanleren van Franse woorden, maar er wordt ook aandacht besteed aan het afleiden van woordbetekenissen uit de context.

    Meer informatie