anders | tbs & pi

Rekenen en taal, helemaal digitaal

Veel gedetineerden hebben nooit een diploma gehaald. Daarom is onderwijs een essentieel onderdeel van het gevangeniswezen. Door het onderwijs goed te laten aansluiten op het onderwijs buiten detentie kan de gedetineerde gericht werken aan een diploma. En dat is enorm belangrijk voor zijn of haar toekomst!

Het is van belang dat gedetineerden onderwijs krijgen dat aansluit bij wat zij kunnen en willen. Daarmee is de kans van slagen het grootst. De slimme, online taal- en rekenprogramma’s van Muiswerk helpen begeleiders om hun cursisten op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken voor elke cursist uit wat hij al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere cursist een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal.

De grote kracht van het onderwijsplatform is dat het volledig interactief, adaptief en gepersonaliseerd is. De slimme programma’s verhogen de leerprestaties van zwakkere cursisten en bieden uitdaging aan de sterkere cursisten. Om de cirkel rond te maken rapporteren ze uitgebreid naar het begeleidersteam over de inspanning en de voortgang. Kortom, de slimme didactiek van de programma’s houdt iedereen stevig bij de les. En dat bespaart u een hoop tijd. Inmiddels gebruiken ruim 3300 scholen en instellingen Muiswerkprogramma's.

Ga direct naar het productoverzicht, bijvoorbeeld voor mbo/be voor Nederlands of voor rekenen en wiskunde.