Vakinhoudelijke trainingen: welke rol krijgt Muiswerk in de lessen?

Voor de vakinhoudelijke trainingen werken wij samen met het Expertisecentrum rekenen en wiskunde (ECRW) en met De Talengroep. De inhoud van de trainingen is in samenwerking met de reken- en taalexperts van deze organisaties tot stand gekomen en zij verzorgen de trainingen zelf. Uiteraard in samenwerking met medewerkers van Muiswerk Educatief.             

Basiscursus: Muiswerk als onderdeel van uw curriculum

Doel: Voor een aantal leerjaren een planning maken waar jullie na de training direct mee kunnen starten. 
Tijd: vier uur
Aantal deelnemers: max. 15
Investering: € 895,- incl. reiskosten (vrijgesteld van btw)
Voor Nederlands: Docenten Nederlands werken bijna altijd klassikaal met een methode. Met een digitaal hulpmiddel als Muiswerk kunnen leerlingen in aanvulling daarop gevarieerd en op maat hun taalvaardigheid versterken. Wij gaan uitgebreid in op de vraag: hoe ontwikkel je een passende leerlijn? 
Voor Rekenen en Wiskunde: Deze cursus gaan we aan de slag met de vraag: hoe gaat jullie school Muiswerk aanbieden in de klassen, zodat de leerlingen na drie of vier jaar klaar zijn om succesvol een rekenexamen te kunnen maken? 
Meer weten...

Inspiratiecursus: Werken met Muiswerk in de taal- of rekenles

Doel: Een lesopzet maken waarbij leerlingen meer uit de taal- of rekenles halen.
Tijd: vier uur
Aantal deelnemers: max. 15
Investering: € 895,- incl. reiskosten (vrijgesteld van btw)
In vier uur tijd komen we met elkaar tot een goede Muiswerk taal- of rekenles. We behandelen o.a. geschikte werkvormen, het motiveren van uw leerlingen en het optimaal werken met een digitaal leermiddel. Meer weten...

Traject: Rekenlessen versterken met Muiswerk

Doel: Versterken van de rekenlessen met Muiswerk.
Tijd: vier bijeenkomsten van vier uur
Aantal deelnemers: max. 15
Investering: € 2995,- incl. btw en reiskosten
Dit is een uitgebreid traject van vier bijeenkomsten. Van de docenten wordt verwacht tussen de bijeenkomsten door echt dingen uit te proberen. Aan bod komen o.a. de volgende onderwerpen:
- Hoe werkt u nu met Muiswerk, waar loopt u tegenaan? 
- Hoe ziet een goede rekenles eruit?
- Lesgeven met een digitaal leermiddel.
- De rol van de docent.
- Een klaswerkopdracht.
- Werkvormen, met en naast Muiswerk.
- Doelen formuleren vanuit gegevens van je klas.
- Differentiëren.
- Leren werken met een leerlijn, eventueel ontwerpen van een leerlijn.
- Balans tussen Muiswerk en andere vormen om het rekenen aan te bieden.
- Ontwerpen van een aantal lessen.
Meer weten...

Didactische week: inspirerende rekenlessen met Muiswerk

Doel: Vergroting van het rekendidactische repertoire van elke rekendocent, passend bij zijn/haar eigen lessituatie en het leermiddel Muiswerk.
Tijd: een volledige week
Aantal deelnemers: 6/7
Investering: € 6812,- incl. btw en reiskosten
Een week lang intensieve begeleiding en advies! De rekenexperts zijn voor, tijdens en na de lessen aanwezig. Het kost docenten niet veel extra tijd omdat het leren tijdens en na de les plaatsvindt. Er is geen lesuitval. Docenten kunnen hun eigen ontwikkelpunten formuleren en inbrengen. Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag. Rekenexperts Ellen en/of Madeleine bezoeken elke docent drie keer in de les. De expert is voor de les aanwezig om de les voor te bespreken. Tijdens de les observeert de trainer en coacht on the job. Na de les krijgen docenten feedback in de vorm van tops en tips. Aan het eind van de week volgt een eindverslag met de opbrengsten, adviezen en aanbevelingen om de rekendidactiek en het werken met een digitaal leermiddel, vast te houden, ook op langere termijn. Meer weten...


Afbeeldingsresultaat voor ecrw                                                                         Afbeeldingsresultaat voor de talengroep