mbo | mbo

Oefenen, oefenen, oefenen en een stuk minder kinderen zijn dyslectisch

Oefenen, oefenen, oefenen en een stuk minder kinderen zijn dyslectisch

‘Dyslexie is het gevolg van slecht onderwijs’, kopt het AD gisteren. Drie hoogleraren geven aan dat leerlingen in Nederland te snel gediagnosticeerd worden met ernstige lees- en rekenproblemen. Eén van de onderzoekers, Anna Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen, reikt de oplossing aan: er moet meer geoefend worden met de leerlingen. De leraar moet de klas instructie geven en ouderwets stampen.

Stampen en de rol van de leraar
Dat stampen was een tijd uit de gratie. Repetitief klassikaal opdreunen, dat past toch niet bij het onderwijs van de 21ste eeuw?, was de gedachte. Wetenschappelijk onderzoek toont echter wederom het belang van stampen aan, zeker voor de zwakke broeders en zeker ook voor vaardigheden die geautomatiseerd moeten worden. Dus stampen en oefenen, oefenen, oefenen. Vooral als het gaat om vloeiend technisch lezen en geautomatiseerd spellen en rekenen. Daarnaast is de uitleg van de leraar belangrijk. Deze moet zijn rol weer (durven) oppakken en helder en systematisch uitleggen waar het om gaat en hoe je vaardigheden het beste aanpakt en oefent.

Dyslexie en dyscalculie bestaan!
Bosman betwijfelt in het AD-artikel zelfs of dyslexie bestaat. Interessante gedachte, zeker voor iemand die hoogleraar dyslexie is. Toch blijven er leerlingen met een gemiddeld tot hoog IQ die ook na heel veel oefenen met zeer intensieve begeleiding geen significante vooruitgang boeken in vloeiend lezen en spellen. Bij deze leerlingen is vaak sprake van een neurologisch probleem, waar ze hun hele leven last van houden . Dat is voldoende aangetoond. Deze leerlingen maken deel uit van de groep zwakke lezers en spellers. Dyslexie en dyscalculie als geheel in twijfel trekken doet geen recht aan alle inspanningen die deze leerlingen en hun begeleiders leveren. 

Digitale leermiddelen bieden een uitkomst
Zwakke spellers en rekenaars hebben meer oefening nodig dan een reguliere leerling en werkboeken blijven beperkt. Digitale leermiddelen zijn hierin een uitkomst. De leerkracht kan deze middelen inbedden  in zijn les. Hij of zij  biedt (herhaalde) instructie en zet de lijn uit in de tijd. Leerlingen weten waarvoor ze het doen, waaraan ze moeten werken en kunnen eindeloos oefenen. Thuis hebben zij precies dezelfde instructie tot hun beschikking. Stampen gebeurt dus niet alléén meer klassikaal en met directe begeleiding van de leraar.

Slim groeien met Muiswerk
Met Muiswerk hebben leraren een middel in handen om leerlingen gericht en onbeperkt te laten oefenen met de basisvaardigheden voor spelling en rekenen. Elke leerling op zijn eigen niveau. Het computerprogramma biedt voor elke oefening de bijbehorende regel(s) aan. Tijdens het oefenen kan een tip opgeroepen worden die de regel inprent. Op de actie van de leerling volgt direct slimme feedback, vaak met de mogelijkheid om het nóg eens te proberen.  Daar leer je van. De leraar kan een regel via Muiswerk met leerlingen doornemen en herhalen.

Ook onbeperkt oefenen met Muiswerk? Hier vindt u meer informatie voor basisscholen, hier voor scholen in het vo en mbo.