mbo | nt2onderwijs

Meten en Meetkunde 1F

Muiswerk Meten en Meetkunde 1F bestrijkt de basisvaardigheden van meten en meetkunde, maten gebruiken en omrekenen, aflezen van instrumenten, vormen herkennen en toepassen, spiegelingen en symmetrie herkennen.

Meten en Meetkunde 1F

Doelgroep Meten en Meetkunde 1F

Het programma Meten en Meetkunde 1F is bedoeld voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs, in de eerste klassen van vmbo-bbl, -kbl en –gl. In de brugklassen van vmbo-tl, havo en vwo kan het programma gebruikt worden voor leerlingen die moeite hebben met de basisbewerkingen.

Omschrijving Meten en Meetkunde 1F

Meten en Meetkunde 1F bestrijkt de basisvaardigheden van meten en meetkunde, maten gebruiken en omrekenen, aflezen van instrumenten, vormen herkennen en toepassen, spiegelingen en symmetrie herkennen. Het zijn de regels en vaardigheden die op de basisschool worden aangeleerd en die in het voortgezet onderwijs worden uitgebouwd en toegepast. 

Meten en Meetkunde 1F

Het programma volgt de indeling van het rekenrapport van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. Het heeft als doel om gebruikers in de gelegenheid te stellen niveau 1F en 1S te bereiken op het gebied van meten en meetkunde. Vaak zal dit programma ingezet worden om opgelopen achterstanden in eerdere onderwijsfasen weg te werken voor aan een volgend niveau begonnen kan worden.

Na het maken van een deeltoets beslist het programma of de stof beheerst wordt of niet. In het laatste geval worden maximaal 20 oefeningen geselecteerd. De oefeningen beginnen met een korte toelichting van het deelgebied van de stof, direct daarna wordt geoefend in een van de oefenvormen. Bij ieder antwoord krijgt de leerling directe feedback, waar mogelijk wordt een fout antwoord verklaard en de correcte methode aangegeven. Bij voldoende hoge score verdwijnen de steeds variërende oefeningen. Begeleiders zien in het voortgangsoverzicht: of alle deeltoetsen gemaakt zijn, wat het behaalde niveau is, hoelang er geoefend is, en wat de situatie een of meer maanden terug was.

Meten en Meetkunde 1F


De rubrieken van Meten en Meetkunde 1F:

 • Maten  
 • Meten en meetinstrumenten
 • Vormen
 • Begrippen
 • Schatten
 • Ruimtelijke figuren
 • Meten en meetkunde in de sector Economie
 • Meten en meetkunde in de sector Verzorging
 • Meten en meetkunde in de sector Techniek
 • Meten en meetkunde in de sector Sport
 • Meten en meetkunde in de sector Landbouw
 • Meten en Meetkunde in de praktijk

Meten en Meetkunde 1F bestaat uit 85 gevarieerde oefeningen met meer dan 100 verschillende uitlegschermen. De oefeningen zijn onderverdeeld in 6 basisrubrieken en 6 keuzerubrieken. In totaal zijn in dit lesbestand ruim 8200 opgaven verwerkt. Naast het oefenmateriaal zijn er 9 diagnostische toetsen, waarvan 6 keuzetoetsen waarvan er 1 verschijnt.

Meten en Meetkunde 1F

Achtergrond Meten en Meetkunde 1F

Het niveau (1) is beschreven in het rekenrapport van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. De indeling van de stof in vier subdomeinen (Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden) volgt in grote lijnen de indelingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De referentieniveaus in het rapport zijn beschrijvingen van gewenste opbrengsten van onderwijs in termen van kennen en kunnen van leerlingen, met het al aangegeven onderscheid tussen typen kennis en vaardigheden met bijpassende beheersingsniveaus.

Onze uitgangspunten bewijzen zich al jaren in de taalprogramma’s. Daarom mogen ze in onze rekenprogramma's niet ontbreken. Ook hier...
- zoeken diagnostische toetsen uit welke onderwerpen elke leerling moet gaan oefenen;
- krijgt de leerling uitgebreide, gesproken uitleg voordat de oefening begint;
- passen leerlingen de stof vooral veel zelf toe, waardoor zij het meest leren;
- ontvangen leerlingen een reactie op elk antwoord en feedback met extra uitleg na fout antwoorden;
- kunnen ze ongelimiteerd oefenen, steeds met andere vragen.