mbo | nt2onderwijs

Muiswerk Rekenmodules flink aangepakt

We gaan de zomervakantie in met goed nieuws: veel van onze rekenmodules zijn de afgelopen maanden flink onder handen genomen met mooie verbeteringen als gevolg.

De 1F-rekenserie
Laten we beginnen bij Getallen 1F, Meten en Meetkunde 1F, Verbanden 1F en Verhoudingen 1F. Docenten merkten op dat wij meer behandelen dan waar Meijerink 1F om vraagt. Op verzoek volgen we inhoudelijk nu strenger Meijerink 1F. Dat betekent: 
•   dat de tafels nu van 1-10 lopen i.p.v. van 1-12;
•   en dat breuken nu alleen de simpele breuken bevragen.
De extra stof (1S) blijft aanwezig, maar is niet langer verplicht. Je kunt de modules hierdoor sneller afronden. Die extra stof is te vinden in de verrijkingsoefeningen. 

De vernieuwde 1F-rekenmodules zijn na de zomervakantie beschikbaar voor onze rekenklanten. We werken inmiddels ook aan het versimpelen van het taalgebruik in de uitleg. 

Rekenen op maat 4, 5 en 6
Daarnaast hebben we hard gewerkt om Rekenen op maat 4, 5 en 6 uit te breiden met redactiesommen/verhaaltjessommen. Ook deze vernieuwde modules komen in de zomervakantie beschikbaar. In het vervolgtraject zullen we Rekenen op maat 7 en 8 uitbreiden met nieuwe opgaven.

Dwars door al deze vernieuwingen heen, vervangen we ook steeds meer teksten door plaatjes en animaties. De modules bevatten al tientallen animaties en iedere maand voegen we nieuwe animaties toe. 

 

Geplaatst: 21 juli 2017