mbo | nt2onderwijs

  • Economie 1

    Economie 1

    Economie 1 is geschikt voor alle vmbo-niveaus en ook voor de onderbouw van havo/vwo. De module is zeer geschikt voor handel en administratie maar kan ook uitstekend voor andere richtingen gebruikt worden. 

    Meer informatie