mbo | nt2onderwijs

Rekenen op maat 4

Rekenen op maat 4 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van de gebruikte reken-wiskundemethode. 

Rekenen groep 4

Doelgroepen Rekenen op maat 4

Muiswerk Rekenen op maat 4 is bedoeld voor groep 4 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs. Het programma kan ook worden ingezet in het praktijkonderwijs. 

Omschrijving Rekenen op maat 4

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken. Ook Muiswerk Rekenen op maat 4 is zo gestructureerd.

In het programma wordt een onderscheid gemaakt in de basisstof die alle leerlingen zouden moeten beheersen (rubrieken A t/m L) en moeilijker keuzestof die in de rubrieken M, N en O aan de orde komen om tempoverschillen op te kunnen vangen en nog meer uitdagingen aan te kunnen bieden. De volgende domeinen van de leerstof komen aan bod:
• Getallen en getalrelaties
• Bewerkingen, hoofdrekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen
• Meten, tijd en geld
• Meetkunde

Rekenen groep 4

Er zijn twaalf rubrieken van elk drie weken oefenstof, zodat er voor 36 weken oefenstof aan de orde komt waarin de noodzakelijke vaardigheden uit de reken-wiskundemethode geoefend worden. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere: tellen tot 100, getallen splitsen, blokkenbouwsels en plattegronden, optellen en aftrekken tot 20, groter of kleiner dan 50, de tafels van 2, 5, 10 en 4, sprongen van 10, even en oneven getallen, kloktijden, km, m, cm, kg, g en verhoudingstabellen.

De twaalf rubrieken A t/m L staan garant voor de basisstof die elke leerling zou moeten beheersen. Daarnaast zijn er drie rubrieken (M, N en O) waarin verrijkingsstof kan worden geoefend voor snellere rekenaars. Hierbij komt het handig rekenen ruimschoots aan de orde met moeilijker oefenstof. Het is de bedoeling dat rubriek M als aanvulling bij de rubrieken A t/m D gebruikt kan gaan worden; rubriek N als aanvulling bij de rubrieken E t/m H en rubriek O als aanvulling voor de rubrieken I t/m L. De Middentoets (niveau M-toets Cito groep 4) kan in januari afgenomen worden na 18 weken onderwijs en oefenen. De Eindtoets (niveau E-toets Cito groep 4) kan in juni afgenomen worden na 36 weken onderwijs en oefenen. De Totaaltoets kunt u gebruiken om het instapniveau van een kind te bepalen bij een individueel programma. Natuurlijk is het ook mogelijk hiervoor de Midden- en de Eindtoets te gebruiken.

Rekenen groep 4

Rekenen op maat 4 bestaat uit 3 toetsen en 70 oefeningen basisstof en 16 oefeningen verrijkingsstof. Er zijn 102 uitlegschermen met plaatjes, schema’s en tekst. Alle uitlegschermen worden ook uitgesproken. De leerling werkt met 11 verschillende oefen- en toetsvormen. In totaal zijn in dit lesbestand ruim 1138 variaties van opgaven opgenomen. 

Gepersonaliseerd leren

Muiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- en rekenprogramma’s voor het onderwijs. De programma's helpen docenten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal.