mbo | nt2onderwijs

Rekenen op maat 6 

Voor groep 3, 4 en 5 zijn er al prachtige rekenprogramma's. Ook de leerlingen van groep 7 en 8 kunnen al Muiswerkend hun rekenvaardigheden trainen en leren hoe alles werkt. Maar tussen groep 5 en groep 7 zit nog een gat dat opgevuld moet worden. Daarom is het programma Rekenen op maat 6 nu ontwikkeld. Het vervolg op, u raadt het al, Rekenen op maat 5. 

Rekenen op maat 6 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van de gebruikte reken-wiskundemethode. 

Rekenen groep 6

Doelgroepen Rekenen op maat 6

Muiswerk Rekenen op maat 6 is bedoeld voor groep 6 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs. Het programma kan ook remediërend gebruikt worden in de lagere niveaus van het vmbo en het praktijkonderwijs.

Omschrijving Rekenen op maat 6

In Muiswerk Rekenen op maat 6 wordt aandacht besteed aan een aantal belangrijke aspecten die bij reken-wiskundeonderwijs een rol spelen. Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken. Ook Muiswerk Rekenen op maat 6 is zo gestructureerd.

In het programma wordt een onderscheid gemaakt in de basisstof die alle leerlingen zouden moeten beheersen (rubrieken A t/m L) en moeilijker keuzestof die in de rubrieken M, N en O aan de orde komen om tempoverschillen op te kunnen vangen en nog meer uitdagingen aan te kunnen bieden. De volgende domeinen van de leerstof komen aan bod:
• Getallen en getalrelaties
• Bewerkingen, hoofdrekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen
• Bewerkingen, cijferen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen
• Breuken, procenten, verhoudingen, kommagetallen
• Meten, tijd en geld
• Meetkunde
• Tabellen en grafieken

Rekenen groep 6

Er zijn 12 rubrieken van elk 3 weken oefenstof, zodat er voor 36 weken oefenstof aan de orde komt waarin de noodzakelijke vaardigheden worden geoefend zoals die in de reken-wiskundemethode aan de orde komen.

Er worden niet alleen diverse gevarieerde oefenvormen in het programma gebruikt teneinde de leerlingen gemotiveerd te houden met nieuwe uitdagingen, maar ook wordt er gebruik gemaakt van verschillende uitdagende modellen zoals die in de reken-wiskundemethode voorkomen: tabellen, machientjes en de verhoudingstabel. Door de opzet en inhoud van de uitlegschermen bij elke oefening van de verschillende rubrieken, leent het programma zich prima voor het zelfstandig werken. In de uitlegschermen wordt de didactiek zichtbaar vergelijkbaar met de gebruikte reken-wiskundemethode in de jaargroep.

Het lesbestand Muiswerk Rekenen op maat 6 bestaat uit 5 toetsen en 57 oefeningen basisstof en 13 oefeningen verrijkingsstof. Er zijn 81 uitlegschermen met plaatjes, schema’s en tekst. Alle uitlegschermen worden ook uitgesproken. De leerling werkt met 5 verschillende oefen- en toetsvormen.  

Vraag meteen een demo-versie aan!

Klik hier om direct een demo aan te vragen. Kies 'Rekenen en Wiskunde' als vak.

Rekenen groep 6

Gepersonaliseerd leren

Muiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- en rekenprogramma’s voor het onderwijs. De programma's helpen docenten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal.