mbo | nt2onderwijs

Rekenen op maat 8 

Rekenen op maat 8 oefent de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van de gebruikte reken-wiskundemethode voor groep 8.

Rekenen groep 8

Doelgroepen Rekenen op maat 8

Muiswerk Rekenen op maat 8 is bedoeld voor groep 8 van het basisonderwijs, vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs, het praktijkonderwijs en het 1F niveau VMBO. Het programma richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. 

Omschrijving Rekenen op maat 8

U kunt de leerlingen op verschillende manieren met het programma laten werken en het is naast elke reken-wiskundemethode te gebruiken. In het programma wordt een onderscheid gemaakt in de basisstof die alle leerlingen van groep 8 zouden moeten beheersen en moeilijker keuzestof die aan de orde komt om tempoverschillen op te kunnen vangen en nog meer uitdagingen aan te kunnen bieden. De oefeningen in de blokken A t/m L omvatten vrijwel alle basisvaardigheden die beheerst moeten worden in het kader van de Cito eindtoets basisonderwijs

De volgende onderdelen van de leerstof worden geoefend:

  • Oriëntatie in het getallengebied tot 1 000 000 000
  • Rekenen met het hoofd
  • Geldrekenen
  • Analoge en digitale kloktijden 
  • Schatten
  • Cijferen
  • Breuken en kommagetallen
  • Procenten
  • Meten en meetkunde
  • Verrijkingsstof

Rekenen groep 8

Er zijn 12 rubrieken van elk 3 weken basisstof, zodat er voor 36 weken basisstof aan de orde komt waarin de noodzakelijke vaardigheden worden geoefend zoals die in de reken-wiskundemethode aan de orde komen. Daarnaast zijn er 3 rubrieken waarin verrijkingsstof kan worden geoefend door snellere rekenaars. 

Na 3 blokken oefenstof volgt steeds een tussentoets. De beide tussentoetsen Z1 en Z2 bevatten oefenstof vergelijkbaar met de Cito M8 toets (middentoets). De beide tussentoetsen Z3 en Z4 bevatten oefenstof vergelijkbaar met de Cito E8 toets (eindtoets). De Totaaltoets Z5 kunt u gebruiken om het instapniveau van een kind te bepalen bij een individueel programma. Natuurlijk is het ook mogelijk de 4 tussentoetsen hiervoor te gebruiken.

Door de opzet en inhoud van de uitlegschermen, bij elke oefening van de verschillende rubrieken, leent het programma zich prima voor het zelfstandig werken. De didactiek van de uitlegschermen is vergelijkbaar met de gebruikte reken-wiskundemethode in groep 8. 

Rekenen op maat 8 bestaat uit 5 toetsen, 52 oefeningen basisstof en 12 oefeningen verrijkingsstof. Er zijn 87 uitlegschermen met plaatjes, schema’s en tekst. Alle uitlegschermen worden ook uitgesproken. De leerling werkt met 6 verschillende oefen- en toetsvormen.  

Rekenen groep 8

Gepersonaliseerd leren

Muiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- en rekenprogramma’s voor het onderwijs. De programma's helpen docenten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal.