• Muiswerk Compleet

  Muiswerk Compleet

  Een compleet pakket met oefenprogramma’s voor taal en rekenen. En u kunt die programma's een jaar lang met 75% korting proberen! 

  Meer informatie
 • Begrijpend Lezen 1

  Begrijpend Lezen 1

  Met behulp van dit programma leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Begrijpend Lezen 1 is gemaakt voor leerlingen vanaf eind groep 3 tot en met groep 5 van het basisonderwijs en in het speciale onderwijs ook voor de bovenbouw.

  Meer informatie
 • Begrijpend Lezen 2

  Begrijpend Lezen 2

  Met behulp van Begrijpend Lezen 2 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Het programma is gemaakt voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en voor de eerste klassen van praktijkonderwijs en vmbo-bbl en kbl in het vo. Het gebruikte tekstniveau is vanaf E6-M7.

  Meer informatie
 • Flitsend Spellen en Lezen 1

  Flitsend Spellen en Lezen 1

  Flitsend Spellen en Lezen 1 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden. Het programma maakt gebruik van de flitsaanbieding, zowel visueel als auditief (dictee), waarna de leerling het woord moet reproduceren. Het programma is gemaakt voor leerlingen in de groepen 2 en 3 van het basisonderwijs.

  Meer informatie
 • Flitsend Spellen en Lezen 2

  Flitsend Spellen en Lezen 2

  Flitsend Spellen en Lezen 2 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden. Het programma maakt gebruik van de flitsaanbieding, zowel visueel als auditief (dictee), waarna de leerling het woord moet reproduceren. De lesstof is op het niveau van groep 3 t/m 5 van het basisonderwijs. 

  Meer informatie
 • Flitsend Spellen en Lezen 3

  Flitsend Spellen en Lezen 3

  Flitsend Spellen en Lezen 3 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden. Het programma maakt gebruik van de flitsaanbieding, zowel visueel als auditief (dictee), waarna de leerling het woord moet reproduceren. De lesstof is op het niveau van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. 

  Meer informatie
 • Grammatica op maat

  Grammatica op maat

  Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Dit programma is gemaakt voor leerlingen vanaf groep 7 van de basisschool, praktijkonderwijs, alle niveaus van het vmbo  en mbo 1 en 2.

  Meer informatie
 • Leesstart

  Leesstart

  Het programma Leesstart richt zich op het leren herkennen van eind- en beginrijm, het manipuleren en samenvoegen van klanken en op letterkennis. Muiswerk Leesstart richt zich op leerlingen van groep 2 van het basisonderwijs en leerlingen die achterblijven bij lezen en spellen in hogere groepen van het basis- of speciale onderwijs. 

  Meer informatie
 • Leestekens op maat

  Leestekens op maat

  Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Leestekens op maat is bedoeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, het praktijkonderwijs, voor de eerste klassen van vmbo-bbl en -kbl, en voor mbo1.

  Meer informatie
 • Spelling op maat 1

  Spelling op maat 1

  De Muiswerkprogramma’s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel en is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

  Meer informatie