• Muiswerk Compleet

  Muiswerk Compleet

  Een compleet pakket met oefenprogramma’s voor taal en rekenen. En u kunt die programma's een jaar lang met 75% korting proberen! 

  Meer informatie
 • Basisgrammatica

  Basisgrammatica

  Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. De lesstof begint op het niveau van groep 6 en loopt door tot 2F.

  Meer informatie
 • Basisspelling

  Basisspelling

  Basisspelling bestrijkt de basisregels van de Nederlandse spelling; regels die op de basisschool worden aangeleerd en waarmee in het voortgezet onderwijs nog wordt geoefend. De lesstof begint op het niveau van groep 6 en loopt door tot 2F.

  Meer informatie
 • Begrijpend Lezen 1

  Begrijpend Lezen 1

  Met behulp van dit programma leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Begrijpend Lezen 1 is gemaakt voor leerlingen vanaf eind groep 3 tot en met groep 5 van het basisonderwijs en in het speciale onderwijs ook voor de bovenbouw.

  Meer informatie
 • Begrijpend Lezen 2

  Begrijpend Lezen 2

  Met behulp van Begrijpend Lezen 2 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Het programma is gemaakt voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en voor de eerste klassen van praktijkonderwijs en vmbo-bbl en kbl in het vo. Het gebruikte tekstniveau is vanaf E6-M7.

  Meer informatie
 • Flitsend Spellen en Lezen 1

  Flitsend Spellen en Lezen 1

  Flitsend Spellen en Lezen 1 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden. Het programma maakt gebruik van de flitsaanbieding, zowel visueel als auditief (dictee), waarna de leerling het woord moet reproduceren. Het programma is gemaakt voor leerlingen in de groepen 2 en 3 van het basisonderwijs.

  Meer informatie
 • Flitsend Spellen en Lezen 2

  Flitsend Spellen en Lezen 2

  Flitsend Spellen en Lezen 2 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden. Het programma maakt gebruik van de flitsaanbieding, zowel visueel als auditief (dictee), waarna de leerling het woord moet reproduceren. De lesstof is op het niveau van groep 3 t/m 5 van het basisonderwijs. 

  Meer informatie
 • Flitsend Spellen en Lezen 3

  Flitsend Spellen en Lezen 3

  Flitsend Spellen en Lezen 3 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden. Het programma maakt gebruik van de flitsaanbieding, zowel visueel als auditief (dictee), waarna de leerling het woord moet reproduceren. De lesstof is op het niveau van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. 

  Meer informatie
 • Formuleren 1F-2F

  Formuleren 1F-2F

  Muiswerk Formuleren 1F-2F is een programma dat aandacht besteedt aan de belangrijkste stof die in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs veelal aan de orde komt. De lesstof van het programma begint op het niveau van groep 7 en gaat door tot 2F.

  Meer informatie
 • Grammatica op maat

  Grammatica op maat

  Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Dit programma is gemaakt voor leerlingen vanaf groep 7 van de basisschool, praktijkonderwijs, alle niveaus van het vmbo  en mbo 1 en 2.

  Meer informatie