• Muiswerk Compleet

  Muiswerk Compleet

  Een compleet pakket met oefenprogramma’s voor taal en rekenen. En u kunt die programma's een jaar lang met 75% korting proberen! 

  Meer informatie
 • Getallen 1F

  Getallen 1F

  Getallen 1F is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Het programma begint al bij basisschoolstof (groep 6/7) en loopt door tot 1S.

  Meer informatie
 • Getallen 2F

  Getallen 2F

  Getallen 2F bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen, regels en vaardigheden die in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo worden aangeleerd, geoefend en toegepast. Het programma bevat de stof van 1F tot 2S.

  Meer informatie
 • Meten en Meetkunde 1F

  Meten en Meetkunde 1F

  Muiswerk Meten en Meetkunde 1F bestrijkt de basisvaardigheden van meten en meetkunde, maten gebruiken en omrekenen, aflezen van instrumenten, vormen herkennen en toepassen, spiegelingen en symmetrie herkennen. Het programma begint al bij basisschoolstof (groep 6/7) en loopt door tot 1S.

  Meer informatie
 • Meten en Meetkunde 2F

  Meten en Meetkunde 2F

  Meten en Meetkunde 2F besteedt aandacht aan het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, en coördinaten. Aan bod komen berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige bewerkingen translatie en spiegelen.

  Het programma begint op niveau 1F en loopt door tot 2F.

  Meer informatie
 • Rekenen op maat 1

  Rekenen op maat 1

  Rekenen op maat 1, voor groep 1 van de basisschool, richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de voorbereidende speel-leerprogramma’s.

  Meer informatie
 • Rekenen op maat 2

  Rekenen op maat 2

  Rekenen op maat 2, voor groep 2 van de basisschool, richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de voorbereidende speel-leerprogramma’s.

  Meer informatie
 • Rekenen op maat 3

  Rekenen op maat 3

  Rekenen op maat 3, voor groep 3 van de basisschool, richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de gangbare reken-wiskundemethoden. 

  Meer informatie
 • Rekenen op maat 4

  Rekenen op maat 4

  Rekenen op maat 4 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs en sluit nauw aan bij de oefenstof van de veelgebruikte reken-wiskundemethode. 

  Meer informatie
 • Rekenen op maat 5

  Rekenen op maat 5

  Rekenen op maat 5 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs en sluit nauw aan bij de oefenstof van de veelgebruikte reken-wiskundemethode. 

  Meer informatie