Meijerinkniveau van dit programmaLezen

Het programma is met name geschikt voor groepen waarin grote niveauverschillen bestaan en voor leerlingen die het ‘gewone’ oefenen met teksten niet interessant meer vinden.
Een aantal voorbeeldschermen van Muiswerk Lezen

Doelgroep Lezen

Muiswerk Lezen is bedoeld voor de bovenbouw van vmbo-tl, havo en vwo, voor niveau 3 en 4 van het mbo en voor het hbo. Het programma is met name geschikt voor groepen waarin grote niveauverschillen bestaan en voor leerlingen die het ‘gewone’ oefenen met teksten niet interessant meer vinden.

Omschrijving Lezen

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken. Ook Muiswerk Lezen is zo gestructureerd.

De aanpak is vooral 'top-down': eerst leert de leerling aspecten die te maken hebben met de grote lijn van de hele tekst: het doel, het publiek waarvoor de tekst geschreven is, de tekstsoort, het onderwerp, etc. In het middelste deel komen verbanden in de tekst en tussen zinnen aan de orde en pas in het laatste stadium komt het omgaan met moeilijke woorden aan bod.  

De volgende aspecten van lezen komen aan bod:

Muiswerk Lezen bestaat uit 2 toetsen en 29 oefeningen. Er zijn 42 uitlegschermen met plaatjes, schema’s en tekst. De leerling werkt met vijf verschillende oefen- en toetsvormen. In totaal zijn in dit lesbestand ruim 700 variaties van zinnen, ruim 300 woorden en ruim 500 teksten en tekstfragmenten opgenomen.

Meer informatie:
-
Overzicht van de oefeningen
- Achtergronden en didactiek

Prijsinformatie Lezen

De web-based versie van Lezen kost € excl. btw per actieve gebruiker per jaar. Vanaf 120 actieve gebruikers wordt een korting toegepast waardoor de prijs zakt naar € excl. btw. Bij grotere aantallen zakt de prijs verder. Bij een online-omgeving zijn naast studentenaccounts altijd beheeraccounts en een schoolingang nodig. Neem voor een vrijblijvende offerte van Muiswerk Online of voor prijsinformatie over de Windows-netwerkversie (die op het netwerk van de schoollocatie draait) contact met ons op via verkoop@muiswerk.nl of via 0297 361664.

Meer informatie:
Prijsinformatie
- Licentiemogelijkheden
- Informatie en demo per post


© Copyright Muiswerk 2017