vo | havo & vwo

Privacyverklaring

Bij Muiswerk Educatief hechten wij groot belang aan de privacy van onze gebruikers en relaties. Persoonlijke gegevens worden daarom zeer zorgvuldig door ons verwerkt. Hieronder kunt u lezen wat u op het gebied van privacy van ons mag verwachten.

Doel van de persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die u via het contactformulier op deze website met ons deelt, worden gebruikt voor het afhandelen en opvolgen van uw verzoek. Bij zakelijke aanvragen worden de gegevens daartoe in een bestand opgenomen. Deze gegevens worden ook gebruikt om u, in lijn met uw verzoek, te informeren over ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn. Contactgegevens van particulieren worden verwijderd nadat het verzoek is afgehandeld.

Niet meer gegevens dan noodzakelijk
Wij verzamelen niet meer persoonlijke gegevens van u dan absoluut noodzakelijk om uw verzoek op een goede manier af te kunnen handelen. Wij zullen de gegevens die wij van u krijgen nooit combineren met andere gegevens of met gegevens van anderen.

Mogelijke ontvangers van uw persoonsgegevens
Voor het verzenden van informatie wordt soms gebruik gemaakt van zogenaamde mailing service providers. Muiswerk maakt gebruik van YMLP en Mailchimp. YLMP is een in de EU gevestigde organisatie die zelfstandig aan de Europese privacy wetgeving moet voldoen. Mailchimp is een in de USA gevestigde organisatie die is aangesloten bij het EU-US-Privacy shield. Dit is een waarborg voor de bescherming van persoonsgegevens vergelijkbaar met eisen die aan Europese bedrijven worden gesteld. Daarnaast maken wij gebruik van Teamleader; een Europees online CRM-systeem waarin uw gegevens worden opgeslagen. Met alle partijen zijn tevens overeenkomsten gesloten die borgen dat de persoonsgegevens die wij met hen delen met dezelfde zorgvuldigheid worden behandeld als wij dat doen. Het spreekt wat ons betreft voor zich dat wij uw gegevens niet verkopen of leveren aan partijen die uw gegevens voor hun eigen doelen willen gebruiken.

Hoe wij uw gegevens veilig houden
Naast contractuele waarborgen hebben wij verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat beschermd zijn tegen vernietiging, verlies, beschadiging en ongeoorloofd gebruik, wijziging en/of kennisneming. Daarnaast passen wij encryptie (versleuteling van gegevens) toe op alle persoonlijke gegevens die een gevoelig of bijzonder karakter hebben.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Indien u bij ons informatie aanvraagt nemen wij uw contactgegevens op in ons bestand en houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen die mogelijk voor u interessant zijn. Indien u van ons geen informatie meer wenst te ontvangen dan kunt u zich uitschrijven. Wij zullen u vanaf dat moment geen gegevens meer toesturen. Dit kunt u doen door onderaan onze commerciële uitingen op de link “Uitschrijven” te klikken. In het geval van een persoonlijke e-mail kunt u de mail beantwoorden met het verzoek om verdere zending van informatie te stoppen. Ook nadat u heeft aangegeven geen informatie meer van ons te willen ontvangen blijven uw gegevens in ons systeem bewaard. Doen wij dit niet, dan bestaat de kans dat wij u in de toekomst toch per ongeluk weer benaderen. Uiteraard kunt u ons ook verzoeken al uw gegevens te verwijderen. Hierover leest u meer in de volgende paragraaf.

Hoe ondersteunen wij uw rechten
De privacy wetgeving is heel duidelijk in de rechten die u als ‘betrokkene’ heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hier kunt u lezen welke dit zijn en hoe u deze rechten uit kunt oefenen.

  • Intrekking toestemming: Indien u niet langer wilt dat Muiswerk uw gegevens gebruikt, kunt u uw toestemming intrekken. Hoe u dit doet leest u in de eerdere paragraaf “Hoe lang worden uw gegevens bewaard”.
  • Inzage: Wilt u weten welke informatie Muiswerk van u heeft vastgelegd, dan kunt u ons een verzoek tot inzage doen. Wij sturen u dan alle gegevens die wij van u hebben vastgelegd.
  • Correctie: Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat uw gegevens up-to-date blijven. Toch kan het voorkomen dat onze gegevens de werkelijkheid niet helemaal bij kunnen houden. In die gevallen waarin u constateert dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet juist zijn, kunt u ons verzoeken deze te corrigeren.
  • Bezwaar: Als u de indruk heeft dat Muiswerk uw gegevens oneigenlijk gebruikt kunt u tegen dit gebruik bezwaar maken. Wij stoppen dan onmiddellijk het gebruik van uw gegevens en starten een onderzoek naar uw klacht.
  • Beperking: In dit geval vraagt u ons om de verwerking (in de volksmond ‘gebruik’) van uw gegevens te stoppen. Eigenlijk is dit hetzelfde recht als het recht van bezwaar, maar dan zonder de klacht.
  • Vergetelheid: In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat mensen alle informatie die over hen is vastgelegd willen laten vernietigen. Ook dit kan. Hierbij geldt wel dat de informatie niet voor een ander (legitiem) doel noodzakelijk is. 

Indien u een beroep wilt doen op een van de genoemde rechten adviseren wij u ons een e-mail te sturen met uw verzoek. Bellen mag natuurlijk ook, maar met een e-mail heeft u direct een afschrift van uw verzoek. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk afhandelen, maar uiterlijk binnen een maand.

Als u een klacht heeft
Uiteraard doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat u zeer tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Als deze klacht betrekking heeft op onze normale dienstverlening, neem dan contact op via de reguliere kanalen. Heeft de klacht betrekking om de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u zich richten tot de Functionaris Gegevensbescherming. Hij zal uw klacht vertrouwelijk behandelen. Zijn contactgegevens vindt u onder aan deze privacy verklaring. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen telefonisch bereiken op 0900 - 2001 201 of via Internet op het adres: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact
Muiswerk Educatief
J.A. van Seumerenlaan 5-7
1422 XS Uithoorn
Tel 0297 361664
Fax 0297 361662
E-mail: privacy@muiswerk.nl