vo | havo & vwo

 • Muiswerk Compleet

  Muiswerk Compleet

  Een compleet pakket met oefenprogramma’s voor taal en rekenen. En u kunt die programma's een jaar lang met 75% korting proberen! 

  Meer informatie
 • Programmaoverzicht

  Programmaoverzicht

  Klik hier om voor elke groep te zien welke Muiswerkprogramma's geschikt zijn.

  Meer informatie
 • Trainingen Muiswerk Compleet: effectief werken met Muiswerk

  Trainingen Muiswerk Compleet: effectief werken met Muiswerk

  Een overzicht van de trainingen die zich vooral richten op het gebruik van Muiswerk. Deze trainingen worden verzorgd door de didactisch adviseurs van Muiswerk Educatief.

  Meer informatie
 • Vakinhoudelijke trainingen taal en rekenen

  Vakinhoudelijke trainingen taal en rekenen

  Een overzicht van de cursussen en trainingstrajecten die zich richten op de rol van Muiswerk binnen de taal- of rekenles. Deze trainingen worden verzorgd door taalexperts van De Talengroep en door rekenexperts van het Expertisecentrum Rekenen en Wiskunde.

  Meer informatie
 • Begrijpend Lezen 1

  Begrijpend Lezen 1

  Met behulp van dit programma leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Begrijpend Lezen 1 is gemaakt voor leerlingen vanaf eind groep 3 tot en met groep 5 van het basisonderwijs en in het speciale onderwijs ook voor de bovenbouw.

  Meer informatie
 • Begrijpend Lezen 2

  Begrijpend Lezen 2

  Met behulp van Begrijpend Lezen 2 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Het programma is gemaakt voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en voor de eerste klassen van praktijkonderwijs en vmbo-bbl en kbl in het vo. Het gebruikte tekstniveau is vanaf E6-M7.

  Meer informatie
 • Comprehensive Reading 1

  Comprehensive Reading 1

  Met behulp van Comprehensive Reading 1 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit Engelse teksten te halen. 

  Meer informatie
 • Comprehensive Reading 2

  Comprehensive Reading 2

  Met behulp van Comprehensive Reading 2 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit Engelse teksten te halen. Dit programma is gemaakt voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en in het basisonderwijs geschikt voor de leerlingen die flink voorlopen met Engels.

  Meer informatie
 • Flitsend Spellen en Lezen 1

  Flitsend Spellen en Lezen 1

  Flitsend Spellen en Lezen 1 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden. Het programma maakt gebruik van de flitsaanbieding, zowel visueel als auditief (dictee), waarna de leerling het woord moet reproduceren. Het programma is gemaakt voor leerlingen in de groepen 2 en 3 van het basisonderwijs.

  Meer informatie
 • Flitsend Spellen en Lezen 2

  Flitsend Spellen en Lezen 2

  Flitsend Spellen en Lezen 2 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden. Het programma maakt gebruik van de flitsaanbieding, zowel visueel als auditief (dictee), waarna de leerling het woord moet reproduceren. De lesstof is op het niveau van groep 3 t/m 5 van het basisonderwijs. 

  Meer informatie