vo | havo & vwo

Demonstratievideo's

De filmpjes op deze pagina laten in een paar minuten zien hoe de verschillende programma's werken en wat ze behandelen.

Testsuite 1 Screening Nederlands & Dyslexie
Testsuite 1 is gemaakt voor de screening van groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs, het mbo en de volwasseneneducatie op het gebied van Nederlands en Dyslexie. Deze testsuite signaleert leerachterstanden en leerproblemen. De gebieden die aan bod komen zijn onder andere: spelling, tekstbegrip, flitswoorden, woordkennis, zinsbouw, luisteren en taalbeschouwing.

 


Testsuite 2 Screening Rekenen & Wiskunde
Testsuite 2 is gemaakt voor de screening van groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs, het mbo en de volwasseneneducatie op het gebied van rekenen en wiskunde. Deze testsuite signaleert leerachterstanden en leerproblemen. De screeningsprogramma’s leveren een gedetailleerde diagnose met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over een gemaakte toets. Gegevens waar een docent of remedial teacher mee aan de slag kan.


Testsuite 3 Screening Duits, Engels, Frans
Testsuite 3 bevat testmateriaal voor het signaleren van hiaten en leerproblemen op het gebied van de moderne vreemde talen: Engels, Frans en Duits. U kunt de toetsen gebruiken voor het vaststellen van het instroomniveau in de brugklas (m.n. de Eibo-toetsen Engels) en het mbo (alledrie de talen). Voor elke taal zijn er testen voor woordkennis, lezen en spelling.


Testsuite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F
Met Testsuite 7 onderzoekt u snel en efficiënt of de leerling een bepaald Meijerink taalniveau (1F, 2F, 3F of 4F) beheerst. Dit gebeurt in twee testrondes van circa 45 minuten. De testen kunnen gebruikt worden om een nulmeting te doen, bij nieuwe leerlingen, maar ook als evaluatiemeting aan het eind van een schooljaar.


Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F
Met Testsuite 8 onderzoekt u snel en efficiënt of de leerling een bepaald Meijerink rekenniveau (1F, 2F of 3F) beheerst. Dit gebeurt in circa 45 minuten. De testen kunnen gebruikt worden om een nulmeting te doen, bij nieuwe leerlingen, maar ook als evaluatiemeting aan het eind van een schooljaar.


App: Woordenboek Pro


App: Muiswerk rekenmachine


App: MuisMeter voor ouders