vo | havo & vwo

In de pers en in de praktijk

Muiswerk is nu al meer dan tien jaar op de markt. Er bereiken de uitgever maar weinig klachten en als er een keer iets niet goed gaat, wordt altijd geprobeerd daar iets constructiefs mee te doen. De software en de lesbestanden zijn voortdurend in ontwikkeling. Op deze pagina vindt u evaluaties van onze programma's uit vaktijdschriften, praktijkverhalen van Muiswerkgebruikers en onderzoeken waarin onze programma's een rol hebben gespeeld.

Onderzoek: Het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs, Universiteit Maastricht, oktober 2015
Om te zorgen dat leerlingen voldoen aan de vastgestelde referentieniveaus zetten veel vo-scholen in op digitale, gedifferentieerde oefenprogramma’s, zoals Muiswerk. De doelen van dit onderzoek zijn als volgt: 1) het causale effect onderzoeken van gedifferentieerde ICT-tools zoals Muiswerk op taal- en rekenprestaties in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, en 2) het causale effect onderzoeken van ouderbetrokkenheid op het oefengedrag en op de taal- en rekenprestaties van leerlingen.

Rekenvaardigheden verbeteren met adaptief ict-programma, 4W, december 2014 
4W, het wetenschappelijke tijdschrift van Kennisnet over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs, bevat het artikel ‘Rekenvaardigheden verbeteren met adaptief ict-programma’. De centrale vraag is: wat is er bekend over de effecten van toegang tot en oefenen met individuele adaptieve ict-programma’s op de prestaties van leerlingen? En wat is de verklaring van deze effecten? De ict-oefenprogramma’s waar het hier om gaat (Muiswerk) geven leerlingen een individuele, adaptieve leerroute met inhoudelijke feedback op hun antwoorden. 

Evaluatie Rekenen op maat 6, COS, februari 2014
In het februarinummer van COS staat een evaluatie van Rekenen op maat 6, geschreven door Yteke de Lange. Een stukje van de conclusie: "Het kost weinig tijd voor de leerkracht. Ik kan me ook voorstellen dat dit programma geschikt is voor thuisonderwijs. Omdat het adaptief is, uitleg geeft per onderdeel en ook verschillende leerstrategiën aanbiedt om sommen op te lossen, geeft het kinderen genoeg informatie om aan het werk te kunnen." 

Artikel 'Het effect van online oefenen op rekenprestaties', ESB Magazine, oktober 2013
Een gerandomiseerd experiment laat zien dat actief oefenen met het digitale online-oefenprogramma Muiswerk de rekenprestaties van brugklasleerlingen positief en significant beïnvloedt. Thuis oefenen met Muiswerk, ongeacht hoeveel, heeft een positief effect op de groei van score.

Artikel 'Muiswerk: Taal en rekenen op z'n best!', Remediaal, september 2013
Dit artikel, in Remediaal nummer 4 2012/2013, laat zien dat Muiswerk een positieve bijdrage levert aan de verbetering van het taal- en rekenonderwijs binnen de BB en KB leerwegen van het VMBO. Voor deze studie is gebruik gemaakt van het “pretest posttest control group design”. Hierbij krijgt de experimentele onderzoeksgroep een interventie met behulp van het remediërend programma “Muiswerk” terwijl de controlegroep deze interventie niet toepast. De uitslag is zeer positief te noemen.

Evaluatie Drempeltoetsen Rekenen, Vives, maart 2012
In het maartnummer van de Vives staat een prachtige evaluatie van de Muiswerk Drempeltoetsen Rekenen. De conclusie: "Drempeltoetsen Rekenen is een product waarmee leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op de te komen toetsen. Niet alleen de software werkt goed, maar ook de verschillende manieren van vraagstelling. Leerlingen leren goed omgaan met allerlei typen vragen. Zo gaan ze het halen!"

Artikel 'Op school toetsen, thuis oefenen', Van 12 tot 18, februari 2012
In het februarinummer van Van 12 tot 18 staat een prachtig praktijkvoorbeeld over het gebruik van de Muiswerkprogramma's.

Evaluatie Praktijkgericht Lezen 1 en 2, Vives, januari 2012
Voor het januarinummer van Vives evalueerde Alan Turner de Muiswerkprogramma's Praktijkgericht Lezen 1 en 2. De conclusie: "Zowel als beheerder, docent of als leerling werkt het programma van Muiswerk echt goed. De schermen zijn overzichtelijk en de interface werkt perfect. De variatie in onderwerpen is groot. Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma’s is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken. Ook Muiswerk Praktijkgericht Lezen 1 en 2 zijn zo gestructureerd. Op deze manier en met deze onderwerpen kunnen leerlingen prettig en efficiënt aan de slag om hun lezen te verbeteren. Leerlingen hebben de mogelijkheid om goed zelfstandig te werken en toch nog grote stappen te maken en goede feedback te krijgen. Ook wil ik hier nog de algemene website van Muiswerk noemen. Deze is zeker een bezoek waard. Op een prettige manier worden de programma’s toegelicht, prijzen zijn duidelijk en vooral reëel. De support die Muiswerk biedt, is snel en efficiënt. Als gebruiker is het duidelijk dat je met een bedrijf te maken hebt dat echt met onderwijs bezig is."

Artikel 'Muiswerk als instrument bepalend voor beleid', Dendron College, oktober 2011
Bron: Steunpunt Taal en Rekenen
Op de site van het Steunpunt taal en rekenenen vindt u een bijzonder verhaal over een school die voortvarend aan de slag ging met een integraal taal- en rekenbeleid, door het instrument (Muiswerk) als leidraad te nemen. En dat bleek een enorme impuls voor het schoolbrede taal- en rekenbeleid.

Evaluatie Muiswerk Online, Rekenen en Wiskunde, Vives, oktober 2011
Voor het oktobernummer van Vives evalueerde Leen Shames Muiswerk Online en dan met name de rekenmodules. De conclusie: "Muiswerk Educatief heeft met het aanbieden van alle modules via een webbased platform een geweldige stap voorwaarts gedaan. Leerlingen kunnen nu ook thuis oefenen en scholen zijn verlost van de netwerkinstallatie perikelen. Updates van de software kunnen nu automatisch online worden doorgevoerd. De online omgeving werkt goed en snel. Ik heb zonder problemen diverse webbrowsers uitgeprobeerd. De didactische uitgangspunten van de Muiswerk programma’s vind ik goed in elkaar zitten. Bij alle Muiswerkprogramma's sturen diagnostische toetsen de leerling naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. Elke oefening begint met één of meerdere uitlegschermen. Als alle oefeningen in het programma zijn gemaakt, kan de toets herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. Leerlingen kunnen geheel zelfstandig met de oefeningen aan de slag. De Muiswerk programma’s vind ik vooral geschikt voor remediëring van leerlingen die extra oefening nodig hebben. De oefeningen binnen de reeks Rekenen en Wiskunde hadden wat mij betreft wat afwisselender gemogen. Ik heb Muiswerk Online ook uitgeprobeerd op een tablet pc. Op de iPad 2 werkt het programma nog met teveel horten en stoten. De verwachting is dat als Apple in het najaar 2011 overstapt op iOS 5 de werking van Muiswerk op de iPad zal verbeteren. Ik was blij verrast dat Muiswerk Online redelijk goed werkt op een Android tablet. Meerkeuze oefeningen zijn goed te maken op deze tablet. Alleen voor oefeningen waar tekstinvoer gevraagd wordt [zoals wijzig tekst en wijs aan in tekst] is het verstandig een extern toetsenbord aan te sluiten omdat wanneer het virtuele toetsenbord in beeld verschijnt, er te weinig ruimte over is om de oefening goed weer te geven. De stevige prijs die per leerling per jaar wordt gevraagd vind ik nog een punt van kritiek. Voor een bovenbouwafdeling van een basisschool met bijvoorbeeld tachtig leerlingen bent u voor de vier modules Rekenen en Wiskunde jaarlijks toch een aanzienlijk bedrag kwijt."

Praktijkverhaal ROC Rijn-IJssel
Bron: SLO
Marijke van Huijstee vertelt het project TaalOpMaat zoals dat wordt opgezet en uitgevoerd op het roc Rijn IJssel.

Evaluatie Leestekens op maat, COS, januari 2011
Voor het januarinummer van COS evalueerde Mandy de Bruijn het Muiswerkprogramma Leestekens op maat. De conclusie: "Leestekens op maat is net als veel Muiswerkprogramma’s  zeer bruikbaar. Toch een kleine kanttekening. De ervaring leert namelijk dat het in mijn groep 8 als vrij pittig wordt ervaren. Mijn gevoel zegt ook dat het meer een programma voor het vo is. Goede leerlingen uit groep 8 kunnen dit programma redelijk doorlopen. De wat zwakkere leerlingen hebben hier echt zichtbaar meer moeite mee. En deze kinderen hebben de leerkracht nodig die extra hulp en ondersteuning biedt. Zeker als een bepaalde oefening na drie keer nog niet beheerst wordt. De motivatie zakt bij deze kinderen dan redelijk ver weg. Voor groep 7 vind ik de software nog te moeilijk om zelfstandig te doorlopen. Het is een programma om kinderen de leestekens aan te leren of te laten oefenen én een mooie ondersteuning of herhaling  van lesstof uit de taalmethode. Ook kun je het goed inzetten voor remediëring. Kortom, de mate van zelfstandigheid van de leerlingen, de diagnostische toetsen en de willekeur aan oefeningen vormen een  uitstekende manier om een leerling extra ondersteuning, verdieping of oefening te bieden bij deze lastige onderdelen binnen het taalonderwijs."  

Evaluatie Verhoudingen 1, COS, december 2010
Voor het decembernummer van COS evalueerde Mandy de Bruijn het Muiswerkprogramma Rekenen en Wiskunde Verhoudingen 1. De conclusie: "Muiswerk Rekenen en Verhoudingen is een fijn programma om te gebruiken. Het is een mooi, compleet softwarepakket dat zelfstandig kan worden gebruikt in de laatste groepen van het basisonderwijs. Het is een goed programma ter  ondersteuning van het geleerde vanuit de rekenmethode. Daarnaast kun je het ook prima inzetten om te oefenen en te remediëren. Een van de sterke punten is de diagnostische toets die bij het starten van het programma wordt afgenomen. Het programma differentieert hierdoor heel goed en laat alleen stof oefenen, die nog niet beheerst wordt. Het kan opgaven op diverse manieren herhalen waarbij de leerling nog steeds wordt uitgedaagd. De feedback die na iedere vraag aan het kind wordt gegeven, is een ander sterk punt. De leerling ziet meteen of de vraag goed is gemaakt. Bij een fout krijgt hij een tip of een leuke opmerking. Het programma is daarnaast  gebruiksvriendelijk, zowel voor de kinderen als de leerkracht. Pictogrammen en knoppen wijzen zichzelf. Ook voor kinderen die moeite hebben met lezen, biedt dit programma een uitkomst. Teksten worden voorgelezen en bij diverse afbeeldingen zijn geluiden toegevoegd. Als je met de muis over het scherm gaat, wordt de tekst vaak uitvergroot. Het programma is prima in te zetten in een klassensituatie. De leerkracht moet echter wel enig voorwerk verrichten, omdat alle leerlingen moeten worden ingevoerd. Ook moet de leerkracht het programma blijven volgen en kan hij via allerlei eenvoudig omschreven handelingen feedback krijgen over de resultaten van de leerlingen. Dit programma is een waardevolle aanvulling voor het rekenonderwijs."

Beoordeling Basis Werkwoordspelling, CSG Prins Maurits
Bron: SLO
Op verschillende scholen worden extra instrumenten en extra lesmateriaal ingezet om de taal van de leerlingen op een hoger niveau te krijgen. Ook Muiswerk wordt hier veel voor gebruikt. Het Prins Maurits College in Middelharnis experimenteerde hiermee in 2009 en 2010 en brachten in kaart hoe dat beviel. 

Visie van Muiswerk Educatief, Vives, juni 2010
Theo Schijf is algemeen directeur van Muiswerk Educatief. In het juninummer van Vives geeft hij zijn visie op de individuele leermiddelen van de toekomst.

Evaluatie Woorden Spaans, COS, juni 2010
Gerard Koster evalueerde Muiswerk Woorden Spaans voor het juninummer van COS.

Evaluatie Getallen 1, COS, mei 2010
Voor het meinummer van COS evalueerde Alja de Lange-Verkerk het Muiswerkprogramma Rekenen en Wiskunde Getallen 1.

Onderwijs met ict: lezen en spelling, www.leraar24.nl, april 2010
Op de site van leraar 24 vindt u een video over het onderzoek Taaltuin Twente waarin de Muiswerkprogramma's een grote rol spelen. In deze video is te zien hoe er op het Twents Carmel College gewerkt wordt met Muiswerk. De leraar en de leerlingen vertellen over de werkwijze en het resultaat van deze aanpak. Uiteindelijk moet deze aanpak het taalniveau in de regio verbeteren.

Kwaliteitskaart Woorden 1-2-3, www.taalpilots.nl, december 2009
Dortie Mijs en Loes Veneklaas (Expertis) omschreven en beoordeelden Woorden 1-2-3. Het resultaat is een overzichtelijke kwaliteitskaart die ook te vinden is op de site www.taalpilots.nl. De kwaliteitskaart is een uitgave van Projectbureau Kwaliteit. Het Projectbureau Kwaliteit draagt zorg voor de uitvoering van de Kwaliteitsagenda PO Scholen voor morgen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO Raad.

Evaluatie Getallen 1, Plein Primair, september 2009
Op pagina 14 van het septembernummer van Plein Primair vindt u de eerste evaluatie van het programma Getallen 1.

Taaltuin Twente: wetenschappelijk bewijs effect Muiswerkprogramma's, april 2009
Voor het onderzoeksprogramma 'Leren met meer effect' startte het Twents Carmel College het experiment 'Taaltuin Twente'. Een belangrijke conclusie is dat er geen verschillen in leerprestaties zijn, of er nu les wordt gegeven met een docent voor de klas of aan de hand van de Muiswerkprogramma's met behulp van een onderwijsassistent.

Evaluatie Grammatica op maat, COS, februari 2009
Alja de Lange-Verkerk evalueerde het Muiswerkprogramma Grammatica op maat voor het februarinummer van COS.

Evaluatie Werkwoordspelling op maat, COS, december 2008
Voor het decembernummer van COS evalueerde Gerjo Stegeman, ict-coördinator po, het Muiswerkprogramma Werkwoordspelling op maat.

Evaluatie Studievaardigheid, Vives, september 2008
Voor het septembernummer van Vives schreef Alan Turner een evaluatie van het vernieuwde Muiswerkprogramma Studievaardigheid.

Evaluatie Studievaardigheid, COS, september 2008
Thaddé Goossens, consulent ict, evalueerde het programma Studievaardigheid voor het septembernummer van COS. 

Evaluatie Begrijpend Lezen 2, Vives, februari 2008
Leen Shames evalueerde Begrijpend Lezen 2 voor de Vives.

Evaluatie Begrijpend Lezen 2, COS, januari 2008
Eerder evalueerde Jean Beaulen al het programma Begrijpend Lezen 1 (voor het basisonderwijs). Voor het januarinummer van COS evalueerde hij nu ook het Muiswerkprogramma Begrijpend Lezen 2

Evaluatie Begrijpend Lezen 2, Plein Primair, oktober 2007
Lisette Blankestijn evalueerde het programma Begrijpend Lezen 2 voor het vakblad Plein Primair.

Evaluatie van Formuleren, COS, september 2007
In het septembernummer van COS evalueerde Thaddé Goossens het Muiswerkprogramma Formuleren.

Beleidsonderzoek van het Ministerie OCW, mei 2007
De kwaliteit van (aankomende) pabo-studenten staat sinds enige tijd in de belangstelling. Het ministerie van OCW gaf in overleg met HBO-, MBO-, VO-raad en onderwijsorganisaties opdracht een inventarisatie uit te voeren naar de beschikbaarheid en kwaliteit van remediërend materiaal. De Muiswerkprogramma's worden positief beoordeeld. Voor meer informatie klikt u hier. Het uitgebreide rapport "Remediërende programma's rekenen en taal" vindt u hier.

Evaluatie van Grammatica I-III NT2, COS, april 2007
In het aprilnummer van COS evalueerde Alja de Lange het programma Muiswerk Grammatica I-III NT2.

Evaluatie van Ontleden en Benoemen 1&2, Vives, maart 2007
Voor het maartnummer van de Vives schreef Alan Turner een evaluatie voor het programma Ontleden en Benoemen.

Evaluatie Gevarieerde Spelling, COS, maart 2007
In het COS maartnummer van 2007 evalueerde Thaddé Goossens, consulent ict, het programma Muiswerk Gevarieerde Spelling.

Praktijkverhaal: Adriaan Roland Holstschool, november 2006
Chris Brugman is remedial teacher van de Adriaan Roland Holstschool. Hij vertelt hoe de muiswerkprogramma's bij de rt gebruikt worden.

Praktijkverhaal: ROCvA, Hotelschool, november 2006
Binnen het team Koken & Gastheerschap van de afdeling Hotelschool van het ROC van Amsterdam wordt al twee jaar regelmatig gewerkt met Muiswerk. Janna van Elk vertelt wat de ervaringen met de programma's zijn.

Praktijkverhaal: ROC Zeeland, november 2006
Marius Roeting van ROC Zeeland vertelt hoe zij de Muiswerk Testprogramma's gebruiken voor onderzoek naar dyslexie en dyscalculie.

Praktijkverhaal: CSG Sprengeloo, oktober 2006
Gonnie Dolphijn (voorzitter RH-team) vertelt hoe de Muiswerkprogramma's gebruikt worden bij CSG Sprengeloo.

Evaluatie Uitdrukkingen 1, Vives, april 2006
In het aprilnummer van de Vives evalueerde Chantal de Groot het programma Uitdrukkingen 1.

Praktijkverhaal: ROC Ter Aa, maart 2006
Tijdens het Muiswerk ROC Congres presenteert Serge Vanherf tips en advies over het inzetten van de Muiswerkprogramma's.

Muiswerk Grassroots, februari 2006
Met Grassroots van Kennisnet worden leerkrachten gemotiveerd om op een nieuwe, creatieve wijze onderwijs te geven. De Christelijke Hogeschool Ede deed hieraan mee met de opleidingen Journalistiek & Communicatie en zette hier Muiswerkprogramma's voor in.

Evaluatie Uitdrukkingen 1 en 2, COS, januari 2006
In het COS januarinummer van 2006 evalueerde Jasper Leibrand, docent Nederlands in het vo, de programma's Uitdrukkingen 1 en Uitdrukkingen 2.

Evaluatie Uitdrukkingen 1 en 2, Plein Primair, november 2005
In het novembernummer van Plein Primair schreef Lisette Blankesteijn een evaluatie over de programma's Uitdrukkingen 1 en Uitdrukkingen 2.

Muiswerk op het Hemelvaartinstituut, september 2005
Het Hemelvaartinstituut in Waregem (België) kiest bewust voor de introductie van nieuwe toepassingen van computers als die ook echt nuttig zijn. Muiswerk is één van de nieuwe toepassingen waarvoor zij hebben gekozen.  

Evaluatie Strategisch Lezen, Plein Primair, oktober 2004
In het oktobernummer van Plein Primair schreef Lisette Blankestijn een evaluatie over het programma Strategisch Lezen.

Evaluatie Woorden 1-2-3, COS, mei 2004
In het COS meinummer van 2004 evalueerde Rob Megens, projectleider ICT, Bureau Christelijk Onderwijs Almere/ComLog Educatief, het programma Woorden 1-2-3.

Evaluatie Woorden 1-2-3, Plein Primair, december 2003
In het decembernummer van Plein Primair schreef Lisette Blankestijn een evaluatie over het programma Woorden 1-2-3.

Afstudeerscriptie 'Muiswerk Testprogramma's getest', mei 2003
Dit is de afstudeerscriptie van Philo Offermans voor de opleiding Nederlands aan de Fontys Lerarenopleiding Sittard. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de unit GDW van het Arcuscollege in Heerlen.

Artikel over de Muiswerk Testprogramma's, Remediaal, maart 2003
In dit artikel bespreken en beoordelen Dick Speijers en Corinne Sebregts de eerste versie van de Muiswerk Testprogramma's.

Praktijkverhaal: Muiswerk Basisbundel bij Noordik Vroomshoop, Twentsche Courant Tubantia, februari 2003
Noordik Vroomshoop maakt gebruik van de Muiswerk Basisbundel (Basis Werkwoordspelling, Basisspelling en Basisgrammatica) om dyslectische leerlingen extra te trainen in taal. In een artikel in De Twentsche Courant Tubantia van 12-02-2003 beschrijven docenten W. Bremmer en B. Bakker hun ervaringen.

Praktijkverhaal: artikel over Muiswerkprogramma's in het mbo, ROCvA, 2003
Ervaringen van Vera Schneijderberg over individueel werken aan taal.

Artikel 'Remediëren met de computer', Levende Talen, 2001
Artikel over de effectiviteit van Gevarieerde Spelling in de mbo-praktijk. De effectiviteit van dit programma werd gemeten in het kader van een scriptieonderzoek voor de opleiding tot Remediaal Specialist aan het Instituut voor Didactiek en Onderwijspraktijk van de Vrije Universiteit Amsterdam. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: Leren leerlingen beter spellen met Muiswerk Gevarieerde Spelling en zo ja, hoe groot is het rendement?

Praktijkverhaal: Amstelveen College, 2000
Suzanne Vestering, RT-docent en docent Nederlands op het Amstelveen College gaf ons in een brief haar visie op het gebruik van de specifieke testprogramma's van Muiswerk en van de diagnostische oefenprogramma's bij remediëring en in de reguliere lessen Nederlands, jaar 2000.
 
Artikel over Muiswerkprogramma's in het mbo, Vives, maart 2000
In maart 2000 is in het blad Vives een artikel geplaatst over Taalonderwijs via de computer. Het gebruik van Muiswerkprogramma’s in het mbo wordt daar beschreven.

Evaluatie van Muiswerk Studievaardigheid, LOS Contact, 1999
Harry Schouwenburg van de Rijksuniversiteit Groningen gaf voor het Los Contact zijn mening over het Muiswerkprogramma Studievaardigheid.

Doctoraalscriptie: 'Signalen van dyslexie in het mbo', 1999
Doctoraalscriptie van dr. G.M. Schijf over signalen van dyslexie in het mbo.

Evaluatie Muiswerkprogramma's algemeen, Tijdschrift voor RT, 1999
Drs. P. van der Mast schreef een positieve evaluatie in het Tijdschrift voor Remedial Teaching (99/3).

Beoordeling Basisbundel
Vanuit een samenwerkingsverband met pabo IJselland in Deventer beoordelen derdejaars studenten onder leiding van ICT-docent Heino Logtenberg regelmatig onze software. Studenten van deze pabo keken naar de drie basisschoolprogramma’s van Muiswerk.