vo | havo & vwo

Licentievoorwaarden

Voorwaarden online versie, op basis van aantal gebruikers

Deze licentie is gebaseerd op de online versie van Muiswerk waarbij geen installatie op het netwerk nodig is. De
programma's draaien op servers van Muiswerk Educatief. Gebruikers kunnen op elk moment vanaf elke plek van de
programma's gebruikmaken (ook vanuit huis). Muiswerk Online werkt op alle computers met volwaardige browsers. De
applicatie wordt geen eigendom van de school, maar de school betaalt jaarlijks een gebruiksrecht op de software.
Updates worden automatisch kosteloos doorgevoerd, waardoor er altijd met de nieuwste versie gewerkt wordt. De
abonnementsduur is drie jaar, tenzij anders overeengekomen. Na deze periode wordt het abonnement automatisch met
een jaar verlengd, in dezelfde samenstelling, tenzij uiterlijk een maand voor de abonnementsdatum schriftelijk een
opzegging of een wijziging is doorgegeven aan Muiswerk Educatief.

De prijs van de licentie is gebaseerd op het vooraf afgesproken aantal actieve online-gebruikers dat per jaar vanaf 1
augustus tot 1 augustus van elk programma gebruikmaakt. Deze aantallen worden vooraf bepaald voor een periode
van minimaal drie jaar. De prijs van de licentie kan jaarlijks aangepast worden. Het is mogelijk om de vooraf
afgesproken aantallen te overschrijden, tenzij hier andere afspraken over worden gemaakt. Bij overschrijding worden
de extra online-gebruikers achteraf in rekening gebracht. Hierbij geldt een toeslag van 15 procent op de tarieven. Niet
gebruikte licenties kunnen niet worden meegenomen naar een volgend schooljaar en u ontvangt hier geen restitutie
voor. De licentie wordt afgesloten per school. Het is niet toegestaan om gebruikers toe te laten die niet aan de eigen
school verbonden zijn.

Deze licentie houdt verder het volgende in: Muiswerk Educatief heeft het recht om diagnostische gegevens uit de
database te gebruiken voor statistische doeleinden; Ondersteuning is kosteloos; Muiswerk Online zal minimaal 99%
van de tijd beschikbaar zijn, uitgezonderd geplande onderhoudsmomenten op woensdagavond van 21.00 uur - 24.00
uur, maximaal 12 x per jaar; Netwerkperformance wordt gemeten op een bedraad werk; Voor een normale prestatie is een internetverbinding van minimaal 4 Mbit/sec. noodzakelijk. Bij normaal gebruik gebruikt Muiswerk Online tussen 20 en 50 kbit/sec. aan bandbreedte.

Op deze licentie zijn verder de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring van Muiswerk Educatief van toepassing, zie de documenten op de website van Muiswerk Educatief:

http://www.muiswerk.nl/algemene-voorwaarden

http://www.muiswerk.nl/privacy-verklaring