vo | havo & vwo

Wetenschappelijk onderzoek

Muiswerk Educatief wil doorbraken in het onderzoek naar gepersonaliseerd onderwijs bereiken. Tegelijkertijd willen we bestaande producten verbeteren. Wij werken daarom intensief samen met universiteiten en onderzoekscentra.

Omgaan met verschillen op het vmbo, een onderzoek naar de invloed van effectief en gedifferentieerd werkwoordspellingonderwijs. Eindscriptie J. Nierop, lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam. (De programma's van Muiswerk waren onderdeel van het onderzoek. De conclusie: een mix van effectief, gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren kan leerlingen naar een hoger niveau tillen.)

Marktonderzoek Formatief evalueren (Oberon en de Universiteit Twente/RCEC hebben, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een marktonderzoek uitgevoerd naar instrumenten en interventies gericht op formatief evalueren. Ook Muiswerk is geëvalueerd, 2017)


'Het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het vo' (TIER en Universiteit van Maastricht, 2015)
Onderzoek toont aan: Muiswerk verbetert rekenvaardigheden (TIER en Universiteit van Maastricht, 2014)


Muiswerk Meijerink referentietesten Rekenen zeer betrouwbaar (DeltaPlus, 2014) 
Muiswerk Meijerink referentietesten Taal betrouwbaar en valide (DeltaPlus, 2016).

 
Effect Muiswerk wetenschappelijk bewezen (Kennisnet, 2008)

 
Brugklasproject (Universiteit van Amsterdam, 2005-2007)