vo | havo & vwo

Instructievideo's

Bijwerken gebruikersgegevens
Jaarlijks verwelkomt u als school nieuwe gebruikers. Ook die gebruikers willen graag aan de slag met Muiswerk Online. Daarnaast verhuizen de meeste gebruikers naar een volgende klas. In deze video laten we zien hoe dit in zijn werk gaat.

  

Archiveren van gebruikers
Aan het einde van een schooljaar gaan er leerlingen van school. De applicatiebeheerder heeft dan de dankbare taak om Muiswerk Online op te schonen. Door oud-leerlingen te archiveren, voorkomt hij dat zij toch nog kunnen inloggen en zich een licentie kunnen toe-eigenen.

  

Het leerplan
De selectie van leermodules en materiaal is dynamischer en persoonlijker geworden. Dit alles in het kader van gepersonaliseerd leren. Ieder leerjaar krijgt automatisch een leerplan op maat. Dat leerplan is daarna per opleiding, per klas en zelfs per individu eenvoudig aanpasbaar. In deze video ziet u hoe dat werkt.

 

Testafnames inplannen in de Testsuites
In deze video laten we zien hoe u de Muiswerk Testafnames inplant.

  

Testplan bekijken en aanpassen in de Testsuites
U heeft de Muiswerk Testsuites in huis en u wilt een overzicht van alle ingeplande testafnames of u wilt nieuwe testafnames inplannen. Deze video laat zien hoe dat werkt.

  

Taken klaarzetten voor uw leerlingen
In Muiswerk Online is het mogelijk om specifieke opdrachten klaar te zetten voor uw leerlingen. Dit filmpje laat zien hoe het werkt.

  

Werken met sjablonen in de takenmap
In de takenmap is het ook mogelijk om sjablonen te maken. Zo hoeft u volgend jaar het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maak gerust sjablonen waar per week of per maand alle taal- of rekenoefeningen in zitten. Of maak een takenmap voor ieder hoofdstuk van het boek.

 

Bekijken en wissen van Persoonlijk Oefen Programma
Deze instructievideo behandelt het bekijken en het wissen van het Persoonlijk Oefen Programma.

  

Toetsresultaat verwijderen in de Testsuites
Als iemand ongelukkig is met een toetsresultaat en de toets graag opnieuw wil maken in dezelfde testperiode, dan kan het toetsresultaat worden verwijderd door de beheerder.

  

Extra rapporten
De Muiswerkbeheerder kan in Muiswerk Online verschillende rapporten oproepen, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het aantal gemaakte oefeningen per maand of het aantal gewerkte minuten per klas.

  

Snelkoppeling maken op een Windows pc
Deze video laat zien hoe u een snelkoppeling maakt op een Windows pc.

  

Snelkoppeling maken op een iPad
Deze video laat zien hoe u een snelkoppeling maakt op een iPad.

  

Snelkoppeling maken op een Windows tablet
Deze video laat zien hoe u een snelkoppeling maakt op een Windows tablet.