vo | havo & vwo

Woorden Engels 2

Het belangrijkste doel van het programma Woorden Engels 2 is het aanleren van woorden. Er wordt echter ook aandacht besteed aan het afleiden van woordbetekenissen uit de context. Woordkennis is de kern van taalvaardigheid en woordenschatverwerving is daarom de belangrijkste deeltaak bij het leren van een taal.

Woorden Engels

Doelgroepen Woorden Engels 2

Woorden Engels 2 is gemaakt voor beginnende taalleerders Engels. Het programma wordt vooral ingezet in brugklassen van vmbo GL en TL, havo en vwo, in de bovenbouw van het vmbo BB en KB en in het mbo (niveau 1 en 2).

Omschrijving Woorden Engels 2

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken. Ook Muiswerk Woorden Engels 2 is zo gestructureerd.

Op basisscholen gebruikt de helft van de scholen communicatieve lesmethoden, op 10% van de scholen wordt een puur grammaticale methode gebruikt en een derde van de scholen mengt deze twee aanpakken. Welke methode een school ook kiest: woordenschatverwerving is het belangrijkste onderdeel van het leren van een taal. Een taalverwerver moet zich altijd op vier verschillende niveaus bekwamen:

  • de klanken en de letters;
  • de woordkennis;
  • het zinsniveau (grammatica);
  • het tekstniveau.

Woordkennis Engels

Woordkennis vormt de spil van deze reeks: klanken en letters worden gecombineerd tot woorden; woorden worden op hun beurt gecombineerd tot zinnen, en zinnen tot teksten. Bij het overdragen en begrijpen van teksten zijn woorden essentieel. De meeste methodes voor het onderwijzen van Engels als tweede taal zijn gestructureerd rond een grammaticale basis, toch speelt grammatica bij het leren van een tweede taal slechts een ondergeschikte rol.

Het uitleggen van de betekenis van woorden gebeurt binnen elk thema altijd in de eerste oefeningen. Daarbij wordt altijd gebruikgemaakt van plaatjes en geluid. Dan volgen enkele oefeningen met verschillende oefenvormen waarin de leerlingen de themawoorden herhalen en er iets mee doen. Deze oefeningen zijn gericht op het consolideren van de aangeleerde woorden. In dat kader komen veel woorden ook terug in een gatentekst en in een tekst met vragen. Door de tekstoefeningen leert de leerling ook gebruik te maken van de context voor het herleiden van de betekenis van nieuwe woorden. De laatste oefening van elk thema bevat altijd de belangrijkste woorden van de rubriek. De leerling kan met deze oefening controleren of hij de themawoorden voldoende beheerst. De vragen van deze controleoefening lijken vaak op die van de diagnostische toets.

De woorden zijn onderverdeeld naar thema. Een leerling die bij de toets in een bepaald themagebied verschillende fouten maakt, krijgt na de toets in zijn persoonlijke oefenprogramma een serie oefeningen over dat thema gepresenteerd. Na herhaald oefenen kan de toets opnieuw gemaakt worden om te zien of er vooruitgang is.

Woorden Engels 2 behandelt op een eenvoudige manier ruim 750 woorden, bijvoorbeeld: potato, hungry, purpose, August, answer. Het programma bevat 47 oefeningen en 1 totaaltoets. Er kan dus vele uren zelfstandig mee gewerkt worden. Bij elk bestand horen bovendien 5 oefeningen die door de leraar zelf ingevuld kunnen worden; van elke oefenvorm kunnen maximaal 9 oefeningen worden gemaakt.

In Woorden Engels 1 en Woorden Engels 2 samen zijn alle 550 woorden verwerkt van de Eibo-lijst (Eibo = Engels in het Basisonderwijs) plus nog enkele honderden andere woorden. Woorden Engels 2 bevat in totaal ruim 750 woorden. Zoals gebruikelijk in Muiswerkprogramma's is bij Woorden Engels 2 uitgegaan van een aantal rubrieken. In dit geval zijn dat inhoudelijke rubrieken, afgeleid van veel voorkomende thema's in lesmateriaal voor tweede-taalleerders en dagelijkse onderwerpen. 

Voor leerlingen met een zwak woordbeeld is de dubbeltaak van leren van de betekenis én inprenten van de schrijfwijze vaak zwaar. Dit geldt vooral als de auditieve steun (het correct uitspreken van het woord) ontbreekt, zoals bij het leren van woordenlijsten. Met Muiswerk Woorden Engels 2 slaat u twee vliegen in één klap: de leerlingen leren veel nieuwe woorden en door de goede geluidsondersteuning van de programma's worden ze geholpen met het leren van de klank-tekencombinaties in het Engels.

Woordkennis Engelse taal