vo | havo & vwo

Comprehensive Reading 1

Met behulp van Comprehensive Reading 1 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit Engelse teksten te halen.

Een

Doelgroep Comprehensive Reading 1

Muiswerk Comprehensive Reading 1 is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van vmbo gl en tl, havo en vwo, voor leerlingen in de hogere klassen van vmbo bb en kbl, en voor het mbo niveau 1 en 2. Op basisscholen die relatief veel aandacht aan Engels besteden, kan het programma al in groep 7 en 8 worden ingezet.

Omschrijving Comprehensive Reading

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken. Ook Muiswerk Comprehensive Reading is zo gestructureerd.

Voor leerlingen die beginnen met het leren van een nieuwe taal, moeten de onderwerpen dicht bij huis liggen (hier en nu), een eenvoudige woordkeus hebben, een eenvoudige structuur en een beperkte lengte. Later mogen de onderwerpen verder van huis liggen (toen en daar). Er mogen meer laagfrequente en langere woorden in zitten en zinnen kunnen langer zijn. Bij Comprehensive Reading is hier rekening mee gehouden. De teksten van rubriek A (yes or no) bestaan bijvoorbeeld voor ongeveer 90% uit woorden uit de top 1000 van de meest gebruikte Engelse woorden. In de volgende rubrieken loopt de moeilijkheidsgraad langzaam op. De opbouw van de stof is cumulatief (wat voorheen behandeld is, wordt bekend verondersteld) en oplopend in moeilijkheidsgraad. Aan de orde komen:

 • Yes or no
  In rubriek A hoeft alleen met ‘yes’ of ‘no’ geantwoord worden.

 • Difficult words
  In rubriek B wordt uitgebreid geoefend met het vinden van de betekenis van moeilijke woorden.

 • Context clues
  Rubriek C gaat hiermee verder en gebruikt daar ook de context bij.  

 • Sequencing
  In rubriek D gaat het om het bepalen van de juiste volgorde van onderdelen in een tekst.

  Oefening

 • Fact or Opinion
  Rubriek E is gewijd aan het verschil tussen feiten en meningen. In eerste instantie in op zichzelf staande zinnen, later ook in teksten.

 • Titles
  Rubriek F gaat over het bepalen van de meest geschikte titels voor teksten.

  Oefening

 • Predicting
  Rubriek G is een reeks oefeningen die leerlingen laat oefenen met het voorspellen van het vervolg of de afsluiting van een tekst.

 • Reading accurately
  Rubriek H is om leerlingen te laten oefenen met precies en nauwkeurig te lezen. Bijvoorbeeld door de ‘onzin’ in een tekst aan te wijzen.

 • Subtitles
  Rubriek I vertoont gelijkenis met rubriek F en gaat over het aanwijzen van de meest passende titel van een alinea. 

Iedere rubriek bevat een oefening met ‘just learnt words’ waarin woorden die in de oefeningen de revue zijn gepasseerd, nogmaals worden geoefend. Daarnaast bevat iedere rubriek een vertaaloefening met woorden die belangrijk zijn bij begrijpend lezen, zoals signaalwoorden en verwijswoorden.

Het lesbestand Comprehensive Reading bestaat uit 3 diagnostische toetsen en 67 oefeningen. Er zijn 103 korte uitlegschermen. Bij elke oefening horen een of meer van deze schermen, waarin voorbeelden worden gegeven en de stof kort wordt uitgelegd. Ze verschijnen altijd aan het begin van de oefening, maar kunnen ook tijdens het oefenen geraadpleegd worden. In totaal zijn in dit lesbestand ruim 1700 opgaven verwerkt.

Vraag meteen een demo-versie aan!

Klik hier om direct een demo aan te vragen. Vul 'Engels' in bij de reden van uw interesse. Of klik hier om direct een offerte aan te vragen.