vo | havo & vwo

Interactive Grammar

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelse spelling en grammatica aan. 

Grammatica Engels

Doelgroep Interactive Grammar

Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van vmbo gl en tl, havo en vwo, voor leerlingen in de hogere klassen van vmbo bb en kbl. U kunt het in de tweede klassen en hoger van vmbo gl en tl, havo en vwo remediërend inzetten. 

Omschrijving Interactive Grammar

De basis van dit programma is: oefenen, oefenen, oefenen. Direct voor een oefening begint wordt de theorie inclusief voorbeelden in duidelijke uitlegschermen gebracht in beeld en in geluid (een menselijke stem). De diagnostische toetsen kunnen zowel voor analyse worden gebruikt (welke oefeningen zijn voor deze student belangrijk) als voor niveaumeting achteraf.

Het programma behandelt onder andere: het werkwoord to be; vragende en niet-vragende zinnen; vervoegingen van werkwoorden; voorzetsels; het alfabet; de cijfers/getallen; de present simple; de present continuous; these, those, this en that; something, anything, somebody, anybody; past simple; past continuous; present perfect; at, on, in; datums en tijden.

 • In rubriek A beginnen de leerlingen te oefenen met het werkwoord ‘to be’. Eerst komen alle vormen aan de orde in een simpele invuloefening. Vervolgens wordt er ook geoefend met de ontkennende vormen. Daarna wordt er geoefend met de short answer met to be op een vraag. In een andere oefening wordt aandacht besteed aan de juiste woordvolgorde van een Engelse zin. Vervolgens wordt er geoefend met het omzetten van een bevestigende zin naar vragende zin en omgekeerd. De laatste drie oefeningen in deze rubriek besteden aandacht aan de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden.

 • In rubriek B gaat het om landen en nationaliteiten. In de eerste oefeningen leren de leerlingen de namen van de landen en de nationaliteiten die daarbij horen. De leerlingen horen de uitspraak van alle letters van het alfabet en moeten dan met de muis op de juiste letter klikken. In de volgende oefeningen moeten de juiste a/an woorden ingevuld worden. Vervolgens wordt geoefend met het gebruik van de juiste aanwijzende voornaamwoorden. This,  that, these and those. Ook komt de woordvolgorde aan de orde en wordt het gebruik van have got geoefend. Bij een laatste invuloefening moet de juiste vorm van have got ingetypt worden.

  Grammatica Engels

 • In rubriek C gaat het vooral om de uitspraak van de cijfers. De cijfers worden opgelezen en het is dan de bedoeling dat het juiste cijfer aangeklikt wordt. Vervolgens worden de cijfers opgelezen en moeten ze voluit in letters geschreven worden.

 • Rubriek D is gewijd aan de meervoudsvormen. De regelmatige meervoudsvormen worden eerst geoefend. Het wordt iets moeilijker doordat de onregelmatige meervoudsvormen daarna aan de orde komen.

 • In rubriek E maken de leerlingen kennis met de tijden. Het begint met de present continuous. Eerst is het de bedoeling dat de present continuous herkend wordt in een stuk tekst. In een volgende oefening moeten de leerlingen zelf de present continuous invullen. Vervolgens wordt een tekst gepresenteerd waarin fouten gemaakt zijn in de present continuous. Deze fouten moeten verbeterd worden. In een volgende oefening moet het woordje not in de juiste plaats van de zin geplaatst worden.

  Het wordt een stapje moeilijker als de leerlingen zelf de vorm van de present simple op moeten schrijven. Verder wordt er ook geoefend met de juiste woordvolgorde in de present simple. Het vormen van een present continuous zin in de ontkennende vorm komt ook aan de orde. Vervolgens moeten de leerlingen in een andere oefening uit verschillende zinnen de present simple aanwijzen.

 • In rubriek F wordt er nu flink geoefend met het gebruik van de present simple en de present continuous door elkaar heen.

 • Rubriek G besteedt aandacht aan het gebruik van some and any. Vervolgens wordt er geoefend met het gebruik van somebody, something, somewhere, anything en anybody. Vervolgens komt het gebruik van many - few, much - little, a little, a few aan bod. In deze rubriek wordt er ook geoefend met het gebruik van een vragende zin in de simple past. Een woord moet naar de juiste plaats gesleept worden om een zin compleet te maken. 

  Grammatica Engels

 • In rubriek H wordt er weer geoefend met het gebruik van de simple past. De leerlingen moeten de juiste vorm invullen in de zin. Vervolgens wordt er geoefend met de ontkennende zin in de verleden tijd door het gebruik van did not. Nadat de regelmatige vormen geoefend zijn komen de onregelmatige vormen uitgebreid aan de orde. Het is voor het maken van deze oefening belangrijk dat de lijst onregelmatige werkwoorden doorgenomen wordt.  

 • In rubriek I gaan de leerlingen oefenen met één van de lastigste onderwerpen in de Engelse grammatica: de present perfect. De leerlingen moeten eerst de present perfect invullen in de bevestigende vorm. Vervolgens wordt er ook geoefend met de onregelmatige vormen. In een volgende oefening wordt het nog iets moeilijker doordat er gekozen moet worden tussen de past simple en present perfect.

 • Rubriek J besteedt aandacht aan de voorzetsels. Eerst wordt er in een meerkeuze opdracht geoefend met het gebruik van at, on en in als het om tijden gaat. In een tweede meerkeuze oefening wordt het gebruik van deze zelfde voorzetsels geoefend met het gebruik van plaats. Tenslotte wordt er nog in een aantal opdrachten geoefend met voorzetels die beweging aangeven.

In totaal bevat het programma 3 diagnostische toetsen en 50 uitgebreide oefeningen met 76 uitlegschermen en 170 geluidsbestanden. In totaal zijn er ruim 2800 opgaven waarmee per keer een oefening passend wordt gevuld.