vo | havo & vwo

Woorden Spaans

Woorden Spaans is een programma voor het aanleren van Spaanse woorden en het afleiden van woordbetekenissen uit de context.

woordkennis Spaans met Muiswerk

Doelgroepen Woorden Spaans

Woorden Spaans is gemaakt voor beginnende taalleerders Spaans in het voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs.

Omschrijving Woorden Spaans

Het basisprincipe van de meeste Muiswerkprogramma's is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. Ook Muiswerk Woorden Spaans is zo gestructureerd. De woorden zijn onderverdeeld naar thema. Een leerling die bij de toets in een bepaald themagebied verschillende fouten maakt, krijgt na de toets in zijn persoonlijke oefenprogramma een serie oefeningen over dat thema gepresenteerd. Na herhaald oefenen kan de toets opnieuw gemaakt worden om te zien of er vooruitgang is.

Het belangrijkste doel van het programma is het aanleren van woorden. Er wordt echter ook aandacht besteed aan het afleiden van woordbetekenissen uit de context. Woordkennis is de kern van taalvaardigheid en woordenschatverwerving is daarom de belangrijkste deeltaak bij het leren van een taal. Woorden Spaans is rijk gevuld met mooie plaatjes en geluiden waardoor ook het aanleren van de klank-tekenkoppelingen ondersteund wordt. De Spaanse stem in het programma is van mevrouw Rosa Lopez.  

woordkennis Spaans

Voor leerlingen met een zwak woordbeeld is de dubbeltaak van leren van de betekenis én inprenten van de schrijfwijze vaak zwaar. Dit geldt vooral als de auditieve steun (het correct uitspreken van het woord) ontbreekt, zoals bij het leren van woordenlijsten. Met Muiswerk Woorden Spaans slaat u twee vliegen in één klap: de leerlingen leren veel nieuwe woorden en door de goede geluidsondersteuning van de programma's worden ze geholpen met het leren van de klank-tekencombinaties in het Spaans.

Zoals gebruikelijk in Muiswerkprogramma's is ook bij Woorden Spaans uitgegaan van een aantal rubrieken. In dit geval zijn dat inhoudelijke rubrieken, afgeleid van veel voorkomende thema's in lesmateriaal voor tweede-taalleerders en dagelijkse onderwerpen. Het bestand omvat de woorden die nodig zijn om over deze thema's te kunnen communiceren. In Woorden Spaans komen in oefeningen en toetsen woorden uit negen verschillende rubrieken aan de orde. In de tiende rubriek worden de verschillende rubrieken door elkaar geoefend:

  • La familia
  • Las partes del cuerpo
  • La casa
  • Palabras de la escuela
  • Palabras útiles
  • El tiempo
  • De vacaciones
  • El supermercado
  • Palabras útiles (2)
  • Repetición

In totaal zitten er 84 oefeningen en 3 toetsen in Muiswerk Woorden Spaans, waar vele uren zelfstandig mee gewerkt kan worden. Het programma bevat 750 plaatjes en foto's en 880 geluidsbestanden. In totaal leert het programma ongeveer 400 Spaanse woorden aan.

Welke moedertaal de leerling spreekt is voor het gebruik van het programma niet van belang. Woorden Spaans is naast elke lesmethode te gebruiken en leerlingen hoeven geen specifieke voorkennis te hebben.

woordkennis Spaans: Palabras de la escuela