vo | havo & vwo

MuisMeter Leraar

MuisMeter Leraar brengt de voortgang van individuele muiswerkers van uw school mobiel in beeld. De leraar kan van maximaal tien klassen op ieder moment zien hoe hun leerlingen werken: met welke vakken, hoeveel tijd per vak, hoe zich dat vergelijkt met de rest van de klas. 

Omschrijving
Na de installatie van MuisMeter Leraar op uw smartphone of tablet, kunt u aangeven welke klassen u wilt begeleiden. Uw voorkeurklassen verschijnen in de lijst in het hoofdscherm. Klik op een van de klassen om de gegevens op te halen van alle leerlingen in die klas. 

MuisMeter Leraar kijkt naar individuele leerlingen. U ziet de werktijden van deze week en vorige week per vak. U kunt ook kiezen om naar de werktijdengrafiek voor deze gebruiker te gaan. Deze grafiek laat de werktijden van de afgelopen negen weken zien en vergelijkt de tijden van deze leerling met de gemiddelde werktijd van klasgenoten.

Via de Analyse-knop komt u in de vakanalyse terecht. Hier leest u in woorden wat de situatie is voor deze gebruiker voor dit vak: werktijd, werklocatie, werktijd vergeleken met de klas, gedrag wat betreft het afbreken van oefeningen, wel of niet halen van toetsdoelen, aantal gemaakte oefeningen en gemiddelde oefenscores.

Extra: Ouders betrekken bij het leerproces met de app MuisMeter (zonder Leraar)
Een eerdere versie van deze app was vooral voor de ouders ontwikkeld. De leraar krijgt via de normale Muiswerk Online interface veel meer informatie, maar heeft nu alsnog een app gekregen om te zien wat ouders kunnen zien. Bent u enthousiast? Wijs ouders dan vooral op de app MuisMeter. Met MuisMeter hopen wij een bijdrage te leveren aan het beter betrekken van ouders en begeleiders bij het leerproces om zo tot betere leerprestaties te komen van de leerling. Als dat lukt… dan zijn wij blij.