vo | havo & vwo

 • Testsuite 2 Screening Rekenen & Wiskunde

  Testsuite 2 Screening Rekenen & Wiskunde

  De Muiswerk screeningsprogramma’s zijn gemaakt voor de screening van groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs, het mbo en de volwasseneneducatie. Met deze programma's kunnen leerachterstanden en leerproblemen gesignaleerd worden.

  Meer informatie
 • Testsuite 3 Screening Duits, Engels, Frans

  Testsuite 3 Screening Duits, Engels, Frans

  Testsuite 3 bevat testmateriaal voor het signaleren van hiaten en leerproblemen op het gebied van de moderne vreemde talen: Engels, Frans en Duits.

  Meer informatie
 • Testsuite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F

  Testsuite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F

  Testsuite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F bevat testmateriaal om in twee testrondes van circa 45 minuten te bepalen of een taalniveau door de leerling wordt beheerst. Resultaten worden direct gekoppeld aan het Muiswerk Volgsyteem.

  Meer informatie
 • Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F

  Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F

  Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F bevat testmateriaal om in circa 45 minuten te bepalen of een rekenniveau door de leerling wordt beheerst. Resultaten worden direct gekoppeld aan het Muiswerk Volgsyteem. 

  Meer informatie
 • Vakinhoudelijke trainingen: welke rol krijgt Muiswerk in de lessen?

  Vakinhoudelijke trainingen: welke rol krijgt Muiswerk in de lessen?

  Een overzicht van de cursussen en trainingstrajecten die zich richten op de rol van Muiswerk binnen de taal- of rekenles. Deze trainingen worden verzorgd door taalexperts van De Talengroep en door rekenexperts van het Expertisecentrum Rekenen en Wiskunde. 

  Meer informatie
 • Woordenboek

  Woordenboek

  De Muiswerk woordenboekapp bevat ruim 80.000 veelgebruikte woorden uit de Nederlandse taal. U vindt de verschillende betekenissen en per betekenis voorbeelden van het gebruik, synoniemen en tegenstellingen. 

  Meer informatie